Hrubieszowski szpital ma dyrektorkę

Komisja konkursowa wybrała Alicję Jarosińską na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie. Od wiosny pełniła ona obowiązki szefa powiatowej placówki. Umowa o pracę będzie obowiązywała przez najbliższe sześć lat.

Starostwo powiatowe w Hrubieszowie konkurs na dyrektora swojej placówki ogłosiło w październiku. Oczekiwano kandydatów, którzy mają wykształcenie wyższe; wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika; co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy.

Zgłosiły się dwie osoby. Jedną z nich była Alicja Jarosińska, która pracowała w hrubieszowskim szpitalu od połowy kwietnia. Przyjechała do Hrubieszowa z Nowego Targu i pełniła obowiązki dyrektora placówki po tym jak władze powiatu rozstały się z poprzednim szefem, Dariuszem Gałeckim.

– Po rozmowach kwalifikacyjnych polegających na autoprezentacji oraz odpowiedzi na pytania, komisja konkursowa przeprowadziła tajne głosowanie i wybrała panią Alicję Jarosińską na stanowisko dyrektora – informuje Jerzy Czerw, przewodniczący komisji konkursowej.

Decyzja zapadła 14 grudnia. Dzień później zarząd powiatu zatrudnił Jarosińską, podjął uchwałę na mocy której nawiązanie stosunku pracy następuje do 14 grudnia 2027 roku. I ustalił wynagrodzenie miesięczne w wysokości 25 tys. zł (brutto).

Alicja Jarosińska jest absolwentką Śląskiej Akademii Medycznej oraz studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych, doskonalących umiejętności menadżerskie w ochronie zdrowia. Pracę zaczynała w 1988 roku w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie – Międzylesiu. Od 2011 roku do chwili pojawienia się w Hrubieszowie była dyrektorem ds. pielęgniarstwa Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

(jkg)
Fot. Podhalański Szpital Specjalistyczny

2021-12-16


Zobacz również: