Gdzie alfa, gdzie delta

Naukowcy z kilku ośrodków stworzyli interaktywną mapę występowania wariantów SARS‑CoV‑2. Chodzi o obszar województwa śląskiego, gdzie przebadano niemal półtora tysiąca próbek. W efekcie dało to najbardziej reprezentatywne badanie nad genomem SARS‑CoV‑2 w kraju.

Na podstawie danych przekazywanych przez Laboratorium Genetyczne Gyncentrum w Sosnowcu oraz innych dostępnych baz naukowcy z poznańskiego Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN stworzyli interaktywną mapę występowania wariantów SARS‑CoV‑2 w woj. śląskim.

Genomiczna mapa pandemii w tym regionie obecnie zawiera 6005 genomów zidentyfikowanych w próbkach pobranych między grudniem 2019 r. a listopadem 2021 r. Jest stale rozszerzana o kolejne sekwencje wirusa, w celu zbudowania jak najpełniejszego obrazu.

– Prawdopodobieństwo wykrycia różnych wariantów wirusa jest szczególnie wysokie w tak różnorodnej i dużej grupie, jaką reprezentują mieszkańcy Śląska. Uzyskane w naszym laboratorium wyniki na bieżąco zasilają bazę Nextstrain i stanowią podstawę do budowania interaktywnej mapy – mówiła dla PAP zastępczyni kierownika Laboratorium Gyncentrum dr Emilia Morawiec.

W sosnowieckim laboratorium potwierdzono dotychczas m.in. występowanie uznawanych za niepokojące wariantów alfa, gamma oraz dużą różnorodność wariantu delta.

Mapa zamieszczona na stronie https://nextstrain.covidhub.psnc.pl/ncov/slaskie zawiera informacje dotyczące dynamiki przyrostu mutacji w czasie oraz ich rozmieszczenia geograficznego.

Naukowcy przebadali próbki pobrane od górników w czasie zwiększonych zachorowań w kopalniach, a także od losowo wybranych pacjentów ze szpitali i osób zgłaszających się do punktów wymazowych.

(oprac. jkg)

2021-12-13


Zobacz również: