Połączą dwa lubelskie szpitale

Jest zgoda na połączenie dwóch lubelskich szpitali podległych marszałkowi województwa: placówki przy al. Kraśnickiej z im. Jana Bożego. Główny argument to ekonomia.

Projektem uchwały w tej sprawie zajmowali się radni sejmiku województwa na ostatniej sesji. PSL próbował zdjąć go z porządku obrad i odłożyć dyskusję na ten temat o kilka miesięcy, ale wniosek został odrzucony.

Za połączeniem Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie głosowało 22 radnych, przeciwko było 3.

Do rzeczywistego połączenia obu placówek ma dojść w ciągu sześciu miesięcy. To czas na ustalenie szczegółów łączenia pracowni, poradni i oddziałów. – Po decyzji radnych zaczniemy obopólne ustalenia i opracowywanie dokładnego harmonogramu. Jeszcze w tym tygodniu spotkam się z dyrektorem szpitala im. Jana Bożego Tadeuszem Duszyńskim. Wtedy odbędą się pierwsze rozmowy w tej sprawie – zapowiadał w Dzienniku Wschodnim Piotr Matej, dyrektora szpitala przy al. Kraśnickiej. To ta placówka będzie wiodącą.

Jakie mają być plusy połączenia dwóch lubelskich szpitali? Ograniczenie zadłużenia obu placówek, obniżenie kosztów związanych z odsetkami i prowizjami od dotychczasowych kredytów i pożyczek, zwiększenie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

(oprac. jkg)
Fot. Iwona Burdzanowska

2021-11-30


Zobacz również: