Nowe spojrzenie na zwierzęta w laboratoriach

Szykuje się nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Senat jest „za ” ale wprowadza poprawki.

Wprowadzane nowelą zmiany wynikają z konieczności dostosowania prawa krajowego do przepisów dyrektywy PE i Rady UE w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, przesłaniem całości projektu jest stosowanie trzech zasad. Zastępowania – tam gdzie jest to możliwe zastąpienie zwierzęcia w eksperymencie przez modele badawcze. Ograniczenia – liczby wykorzystywanych zwierząt, na których konieczne jest przeprowadzenie badania. Udoskonalenie metod w kierunku zmniejszenia cierpień zwierząt w doświadczeniach.

Nowelizacja ustawy zakłada również nałożenie na hodowców, dostawców i użytkowników obowiązku ustanawiania programu znajdowania nowego domu albo – w przypadku zwierząt dzikich – programu rehabilitacyjnego przed przywróceniem ich do siedliska przyrodniczego, a także doprecyzowuje regulacje określające wyjątki od zasady stosowania środków znieczulających i przeciwbólowych.

Ponadto w projekcie zmieniono definicję „hodowcy” w celu umożliwienia uzyskania wpisu do rejestru hodowców zwierząt wykorzystywanych w doświadczeniach – także podmiotów hodujących zwierzęta gospodarskie wykorzystywane w procedurach. Uzupełnione zostały też przepisy ustalające warunki postępowania ze zwierzętami po wykorzystaniu ich w procedurach.

– Projekt poza zmianami wynikającymi z konieczności implementacji dyrektywy (UE – red.) zawiera jednak propozycje, które naruszają przepisy Konstytucji RP w zakresie ograniczenia jawności prac komisji wydających zgody na doświadczenia, co jest niezgodne z przepisami innych ustaw, w tym dotyczących opieki weterynaryjnej nad zwierzętami oraz zmniejszają one możliwość kontroli doświadczeń prowadzonych na żywych zwierzętach i tym samym ograniczają skuteczną ochronę – mówił podczas senackiej debaty Krzysztof Kwiatkowski (niez.).

Ostatecznie przyjęto większość poprawek złożonych przez senatora Kwiatkowskiego oraz wszystkie poprawki zgłoszone przez senackie komisje: Nauki, Edukacji i Sportu oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Teraz nowela trafi ponownie pod obrady Sejmu.

(oprac. jkg/PAP)

2021-11-03


Zobacz również: