Młodzi naukowcy mają głos

Przez trzy dni (18‑20 listopada) będzie trwała w Lublinie coroczna – już ósma edycja – interdyscyplinarna konferencja studencka Internatonal Medical Congress (LIMC), którą organizuje Studenckie Towarzystwo Naukowe (STN) Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (UML). W czwartek 18 listopada odbyła się uroczysta inauguracja konferencji.

Celem spotkania jest przedstawienie wyników badań naukowych studentów kierunków medycznych oraz wymiana doświadczeń dotyczących działalności naukowej w medycynie.

W czasie sesji naukowych prezentowane są autorskie doniesienia badawcze, towarzyszą im wykłady światowej sławy specjalistów oraz warsztaty doskonalące umiejętności uczestników. Organizowana w Lublinie konferencja LIMC jest miejscem wymiany medycznej myśli naukowej pomiędzy studentami z całego świata. W roku 2020, organizowany w formie online LIMC zgromadził 1203 uczestników, w tym roku bierze w niej udział ponad 300 uczestników aktywnych, wśród których prawie połowę stanowią studenci reprezentujący zagraniczne ośrodki.

aa

2021-11-19


Zobacz również: