Izolatorium rusza w Chełmie

Decyzją wojewody w środę 10 listopada w szpitalu w Chełmie rozpoczęło działalność izolatorium dla osób nie mających możliwości dokonania samoizolacji w warunkach domowych, w związku z zakażeniem wirusem SARS‑CoV‑2.

Do objęcia opieką w Izolatorium kwalifikuje się osoby: z dodatnim wynikiem testu na obecność wirusa SARS‑ CoV‑2, o bezobjawowym lub lekkim przebiegiem choroby, wydolne w zakresie samoobsługi,u których nie występują ostre lub przewlekłe stany kliniczne chorób współistniejących wymagające postępowania specjalistycznego, interwencji zabiegowych i/lub diagnostycznych, wykraczających poza zakres działania Izolatorium.

Izolatorium zapewnia opiekę na zasadach odpowiadającą modelowi opieki domowej oraz trzy posiłki.

Pobyt w Izolatorium jest realizowany na podstawie pisemnego skierowania wystawionego przez lekarza szpitala/POZ lub Państwowego Inspektora Sanitarnego.

Lekarz/Inspektor kierujący lub Inspektor PSSE, o którym mowa przed skierowaniem osoby do Izolatorium, kontaktuje się z lekarzem Izby Przyjęć Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego w celu potwierdzenia okoliczności uzasadniających skierowanie do Izolatorium.

Kontakt:

gabinet lekarski: 82 562 33 61, kom. 608 863 482

dyżurka pielęgniarska: 82 562 33 60 lub 82 562 33 59

sekretariat: 82 562 33 62 do godz. 15.00

aa

2021-11-11


Zobacz również: