Endokrynologii postępy

Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie świętuje jubileusz 20‑to lecia!

Z tej okazji w sali Audytorium Maximum Collegium Novum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy Al. Racławickich 1 odbyła się dwu dniowa konferencja naukowa poświęcona postępom w dziedzinie endokrynologii i diabetologii. – Sesja zbiega się z jubileuszem 20‑to lecia działalności kliniki. Jubileusz ten powinniśmy obchodzić w roku 2020, jednak ze względu na sytuację epidemiologiczną zdecydowaliśmy, w porozumieniu z rektorem UM prof. Wojciechem Załuską, przełożyć obchody na obecny rok – wyjaśnia kierująca kliniką prof. Beata Matyjaszek‑Matuszek.

Niespodziewanie konferencja zyskała jeszcze jeden szczególny dla wszystkich wymiar, upamiętniający nestora lubelskiej endokrynologii, prof. Andrzeja Nowakowskiego, który zmarł w 2021 roku.

W konferencji wzięli udział kierownicy katedr i klinik endokrynologii uczelni medycznych z całej Polski.

Sympozjum odbyło się w dniach 19.11.2021.

aa

2021-11-22


Zobacz również: