Wyróżnienie za świetny doktorat

W tym roku, po raz pierwszy w historii konkursu prezydenta Lublina na najlepszą pracę dyplomową, nagrodzono również pracę doktorską. Jej autorka jest z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Konkurs prezydenta Lublina, który wyróżnia autorów najlepszych prac dyplomowych poświęconych rozwojowi gospodarczemu miasta organizowany jest od 2010 r. Chodzi o zwiększenie zainteresowania studentów zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym rozwojem lokalnym, głównie w kontekście gospodarczym, społecznym, kulturowym i środowiskowym oraz zachęcenie studentów do podejmowania tej tematyki w swojej pracy badawczej.

W tym roku w gronie laureatów jest dr n. farm. Kamila Kasprzak‑Drozd, adiunkt w Zakładzie Chemii Nieorganicznej UM. Jej praca doktorska „Badanie zawartości związków polifenolowych oraz aktywności antyoksydacyjnej nowych produktów stanowiących potencjalną żywność funkcjonalną” została przez komisję konkursową wyróżniona nagrodą w wysokości 2 tys. złotych.

Pozostali laureaci, którzy w poniedziałek odebrali nagrody to : Radosław Gryczanow (nagroda główna) i Magdalena Abramowicz z KUL, Maria Faryliuk z Politechniki Lubelskiej i Damian Zarębski z Uniwersytetu Przyrodniczego.

(oprac. jkg)
Fot. UM Lublin

2021-10-26


Zobacz również: