Tu nie jest dobrze

W piątek 1 października br odbył się briefing prasowy w którym uczestniczył ministra zdrowia Adam Niedzielski. Minister spotkał się z dziennikarzami na wewnętrznym dziedzicu szpitala przy ul. Staszica 11 w Lublinie.

Rozmawiano o sytuacja epidemicznej na terenie województwa lubelskiego.

– Widzimy wyraźnie, że sytuacja w województwie lubelskim bardzo odstaje na tle kraju i to na poziomie bardzo różnych parametrów. Obejmuje to liczbę zakażeń przeliczoną na 100 tysięcy mieszkańców. Dotyczy to też odsetka pozytywnych testów, które są tutaj wykonywane. Bowiem ten odsetek wynosi na Lubelszczyźnie blisko 8 procent, podczas gdy w całym kraju mamy przeciętną na poziomie 3 procent – wyliczał Niedzielski podkreślając, że sytuacja jest uważnie monitorowana, szczególnie w trzech powiatach, gdzie jest najwięcej chorych. – I tam będziemy zaczynać od egzekwowania obowiązujących restrykcji – wyjaśnił Niedzielski. Chodzi o powiaty łęczyński, lubelski i janowski.

Niedzielski podkreślił, że trzeba egzekwować noszenie maseczek bo tylko szczepienia i stosowanie zasad ochrony w postaci DDM umożliwią łagodniejsze przechodzenie czwartej fali.

aa

2021-10-02


Zobacz również: