Seniorzy – docenieni

W Centrum Spotkania Kultur w Lublinie 27 października odbyła się uroczysta gala „Wojewódzki Dzień Seniora 2021”. W trakcie wydarzenia uhonorowano laureatów konkursów „Gmina przyjazna Seniorom” i „Aktywny Senior” oraz wręczono podziękowania wszystkim uczestnikom.

– Drodzy Seniorzy, Wasza wiedza, mądrość i doświadczenie życiowe ma dla każdego z nas bezcenną wartość. Za to pragnę Wam dziś serdecznie podziękować. Proszę jednocześnie, abyście zechcieli się tymi skarbami z nami dzielić – mówił marszałek Jarosław Stawiarski.

W konkursach „Gmina przyjazna Seniorom” oraz „Aktywny Senior” wzięło udział łącznie 51 uczestników – 20 gmin oraz 31 Seniorów.

Podczas gali wysłuchano prelekcji osób związanych ze środowiskiem senioralnym dotyczące problemów zdrowotnych związanych z epidemią COVID‑19, bezpieczeństwa osób starszych oraz programu pt. Ogólnopolska Karta Seniora. O wpływie pandemii Covid‑19 na sytuację seniorów w województwie lubelskim mówiła wojewódzka konsultant ds. geriatrii dr Magdalena Naja‑Wiśniewska.

Przez cały czas trwania gali osoby zainteresowane miały także możliwość zaszczepienia się przeciwko COVID‑19. Niestety zainteresowanie było znikome.

Dzień seniora to dobra okazja aby przypomnieć, że udział osób starszych w populacji województwa systematycznie rośnie:

  • w 2011 r. – osoby po 60 r.ż. stanowiły 20,7% (450 038 osób)
  • w 2015 r. – osoby po 60 r. ż. stanowiły 23,3% (497 939 osób)
  • w 2020 r. – osoby po 60 r. ż. stanowiły 26,1% (546 184 osoby)

Zgodnie z różnymi szacunkami w 2050 r. odsetek osób starszych w Polsce przekroczy 40%, a w Lubelskiem osiągnie wartość bliską 43%.

aa


Zobacz również: