Nagrody wielce zasłużone

Prof. Mansur Rahnama kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej UM w Lublinie otrzymał Złoty Medal za Długoletnią Służbę oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Prof. Mansur Rahnama od 2014 r. pełni m.in. funkcję konsultanta krajowego z zakresu chirurgii stomatologicznej (jest specjalistą w dziedzinie chirurgii szczękowo‑twarzowej i chirurgii stomatologicznej).

W czasie ostatnich trzech lat prof. Rahnama znalazł się w trójce przedstawicieli medycznego świata nauki w Radzie Doskonałości Naukowej jako pierwszy lekarz dentysta. Rada działa od czerwca 2019 r. i dba o zapewnienie rozwoju kadry uczonych w Polsce, reprezentującej jak najwyższy potencjał naukowy. Rok temu, w październiku 2020 r. prof. Rahnama został członkiem zespołu doradczego prezesa Agencji Badań Medycznych w ramach grupy roboczej do spraw chorób cywilizacyjnych i zdrowia publicznego a w grudniu 2020 r. członkiem zespołu doradczego do oceny wniosków o przyznanie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

aa

2021-10-21


Zobacz również: