Bogatsza powiatowa ochrona zdrowia

Powiatowe szpitale będą miały nowoczesny sprzęt. Pieniądze na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Zyskają placówki w Janowie Lubelskim i Lubartowie.

– Jak tylko objąłem obowiązki, to stwierdziłem, że czas wymiany sprzętu w tym szpitalu jest nieubłagany – mówił w środę, 6 października br., pełniący obowiązki dyrektora szpitala powiatowego w Lubartowie, Mirosław Makarewicz. – Jest to sprzęt bardzo już zużyty, wyeksploatowany, często psujący się, a bez diagnostyki obrazowej nie wyobrażam sobie funkcjonowania szpitala. Będzie to pewnie nowocześniejszy sprzęt niż ten, który mamy. Liczę na to, że będzie on lepszej generacji, co najmniej 32‑rzędowy, taki który może wykonywać lepszej jakości badania diagnostyczne.

Lubartowska placówka oraz szpital w Janowie Lubelskim podpisały w środę umowy na mocy których dostaną pieniądze na sprzęt. Dotacje będą przeznaczone na zakup: tomografu komputerowego, aparatu rentgenowskiego oraz stołu operacyjnego.

– W szpitalu w Janowie Lubelskim oddział ortopedii i urazowy jest wiodący. Przeprowadzanych jest najwięcej operacji wśród okolicznych powiatów – tłumaczył w Radio Lublin dyrektor do spraw lecznictwa szpitala w Janowie Lubelskim, Dariusz Gałecki. – Jest oczywiście stół operacyjny, ale on uległ uszkodzeniu. Można na nim jeszcze operować, ale była bardzo pilna potrzeb zakupu nowego. Szpital nie byłby w stanie go kupić, bo jest to koszt około 300 tys. zł. Bez tego dofinansowanie nie moglibyśmy ze środków własnych szpitala, zakupić tego stołu – dodaje.

Umowy na dofinansowanie sprzętu szpitalnego wręczył wojewoda lubelski Lech Sprawka, który mówił, że szpitale składają bardzo dużo wniosków. W tym przypadku w sumie chodzi o ponad 2 miliony 200 tys. zł.

(oprac. jkg)
Fot. Iwona Burdzanowska

2021-10-07


Zobacz również: