Zdrowie starszych w nowych technologiach

Lubelscy naukowcy wchodzą w skład międzynarodowego zespołu, który pracuje nad systemem monitorowania zdrowia starszych osób. Ma to ułatwić funkcjonowanie seniorom

Naukowcy przyznają, że pandemia uwidoczniła potrzebę prowadzenia badań w tym kierunku, choć pomysł by zająć się takimi zagadnieniami zrodził się przed pojawieniem Covid‑19.

– Nasz projekt powstał wyprzedzając pandemię. Zaczynając go nie wiedzieliśmy, że w jej czasie będziemy musieli komunikować się ze służbami medycznymi online. Może jakiś głos nam podpowiedział, że to jest dobry moment, żeby się tym zająć – mówiła, 7 marca, na konferencji prof. Ilona Biernacka‑Ligięza, główny koordynator projektu.

Chodzi o projekt Reinitialise. Jednym z jego głównych założeń jest wzmocnienie jakości badań na UMCS w zakresie projektowania i korzystania z cyfrowych technologii informacyjno‑komunikacyjnych.

Uczestnicy projektu liczą na przygotowanie aplikacji lub innego narzędzia mobilnego, które umożliwi starszym ludziom komunikowanie o zdrowiu za pomocą mediów cyfrowych. Chodzi nie tylko o bezpośrednie korzystanie z pomocy medycznej, ale też dostarczanie wiarygodnych informacji o ich zdrowiu, żywieniu i aktywnym starzeniu się.

Oprócz naukowców z Lublina w przedsięwzięciu, na którego realizację przeznaczono prawie 900 tys. euro, biorą udział specjaliści z uniwersytetów w Belgii i Włoszech.

(oprac. jkg)

2021-09-10


Zobacz również: