Zastępczy wirus do ćwiczeń

Naukowcy odtworzyli wirusa SARS‑CoV‑2 na bazie białek produkowanych w komórkach owadzich. Bez genomu – bezpieczny, niezakaźny, pozwala prowadzić badania nad tym patogenem.

Od początku roku 2020 wirus SARS‑CoV‑2 pozostaje głównym przedmiotem wielostronnych badań prowadzonych na całym świecie. Możliwość zakażenia sprawia, że badania wiążą się z ryzykiem, co wymaga kosztownych i uciążliwych środków bezpieczeństwa. Aby ułatwić badania nad samym wirusem, powstało wiele systemów zastępczych. Jest wśród nich także stworzony przez polski zespół.

– Odtworzyliśmy wirusa na bazie białek produkowanych w komórkach owadzich. Bez genomu – bezpieczny, niezakaźny, ale pozwala badać biologię wirusa i może być potencjalnie wykorzystany przy opracowaniu szczepionek – poinformował w mediach społecznościowych prof. Krzysztof Pyrć z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ (MCB), który jest także wiceprzewodniczącym interdyscyplinarnego zespołu doradczego ds. COVID‑19 przy prezesie PAN.

Jak podkreślają autorzy badania, w przeciwieństwie do powszechnie stosowanych cząstek pseudowirusa, w których eksponowane jest tylko jedno białko koronawirusowe – wytwarzane przez nich z dużą wydajnością cząstki wirusopodobne SARS‑CoV‑2 (VLP) są strukturalnie podobne do natywnego wirusa. Dają też większe możliwości w badaniach nad biologią infekcji.

Jednocześnie pozbawione genomu wirusa VLP nie są zdolne do replikacji (powielania), a zatem są bezpieczne dla naukowców, którzy z nimi pracują.

Co istotne, jak podkreśla Polska Agencja Prasowa, publikacja polskich badaczy jest pierwszym raportem pokazującym, że VLP SARS‑CoV‑2 mogą być wydajnie wytwarzane w komórkach owadów i oczyszczane metodą skalowalnej chromatografii powinowactwa (scalable affinity chromatography).

(oprac. jkg)

2021-09-09


Zobacz również: