Przeciw depresji młodych mam

SP Szpital Kliniczny Nr 4 w laureatem IV edycji ogólnopolskiego konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia, Leaders of VBHC.

Szpital otrzymał główną nagrodę w kategorii „Skuteczna profilaktyka i edukacja” za projekt „Wschodnie Centrum Profilaktyki Depresji Poporodowej”. Projekt adresowany jest w szczególności do kobiet do roku po urodzeniu dziecka Jego celem jest wzrost wykrywalności depresji poporodowej oraz zwiększenie poziomu świadomości na temat zaburzeń depresyjnych – nie tylko u kobiet w ciąży i w okresie poporodowym, a także w społeczeństwie. W ramach projektu od 2019 roku realizowane są m.in. bezpłatne konsultacje psychologiczne dla mam, kampanie medialne, wykłady w szkołach rodzenia, eventy edukacyjno‑informacyjne z udziałem konsultantów (m.in. laktacyjnego, psychologa, pediatry). Stworzono także portal poświęcony zjawisku depresji poporodowej. Łącznie SPSK Nr 4 obejmie wsparciem tysiąc kobiet. Opiekunem merytorycznym projektu jest prof. dr hab. n. med. Bożena Leszczyńska‑Gorzelak kierująca Klinicznym Oddziałem Położnictwa i Perinatologii SPSK Nr 4 w Lublinie; koordynator projektu to Katarzyna Bublewicz‑Guzy współpracująca z Moniką Wakulicz z Działu Projektów SPSK Nr 4 w Lublinie a koordynatorem działań psychologicznych w SPSK Nr 4 w Lublinie: dr n. med. Aneta Libera.

Już od kilku lat Wolters Kluwer Polska wraz z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego nagradzają podmioty lecznicze, które stosują najwyższe standardy zarządzania i osiągają najlepsze efekt zdrowotne w stosunku do nakładów poniesionych na opiekę (z ang. Value Based Health Care, VBHC).

aa

2021-09-24


Zobacz również: