Protest Pracowników Ochrony Zdrowia

PROTEST 11.09.2021

 

Start: 12:00

Trasa:

 • Start: plac Krasińskich
 • Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa
 • Pałac Prezydencki, Krakowskie Przedmieście
 • Parlament RP, ul. Wiejska
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie

Zakończenie: ok. 16:00

Kolejność w kolumnie protestu:

 • Karetka + ratownicy na motorach
 • Liderzy organizatorów + chorąży z logiem i nazwą organizacji / związku
 • Liderzy gości, organizacji wspierających przedstawiciel opiekunów medycznych
 • ZZPMSWiAP: wszyscy z ochrony zdrowia
 • Technicy radiologii i radioterapii
 • Farmacja szpitalna
 • Diagności laboratoryjni: związek i samorząd
 • Fizjoterapia:  związek i samorząd
 • Pielęgniarki: związek i samorząd
 • Lekarze: związek, rezydenci i samorząd
 • Wpierający protest: Forum Związek Zawodowy (nauczyciele, celnicy, ciepłownicy), opiekunowie

Ze strony NIL obsługą manifestacji i zgłoszeń uczestników do udziału w niej zajmuje się
Dyrektor Biura NIL – mail: k.malaszkiewicz@hipokrates.org; tel. 22 559 13 24.

2021-09-08


Zobacz również:

Powołanie Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego