Mądry festiwal w Lublinie

Trwa Lubelski Festiwal Nauki. Niedziela była okazją do odwiedzenia pikniku naukowego. Wśród wielu atrakcji uczestnicy mogli sobie wybrać wykonanie rany ciętej lub postrzałowej. Albo wręcz przeciwnie – poznać tajniki chirurgicznego szycia

XVII Lubelski Festiwal Nauki zorganizowano między 18 a 24 września pod hasłem „Nauka bez granic. Enjoy science!”. Na jego program składają się projekty indywidualne uczelni (wśród nich jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie) oraz współorganizatorów (w tym gronie są: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie i Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta). Wszystkie upowszechniają, promują oraz popularyzują naukę i badania naukowe. W sumie to ponad 1300 projektów.

Deszczowa niedziela była wyzwaniem dla organizatorów i uczestników Lubelskiego Pikniku Naukowego, który zamienił plac Teatralny w naukowe centrum badawczo‑poznawczo‑eksperymentalne.

Na przykład, na stoisku Uniwersytetu Medycznego wśród wielu ciekawych propozycji były zajęcia praktyczne. Uczestnik otrzymywał banana i… krótką, praktyczną lekcję szycia chirurgicznego. Używając specjalistycznych narzędzi i nici chirurgicznych, każdy mógł zastosować w praktyce podstawowe techniki szycia chirurgicznego.

Szkoła Policealna‑Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta w Lublinie oferowała zainteresowanym elementy charakteryzacji, a konkretnie autentycznie wyglądające rany na twarzy i ciele. – Wykonujemy rany cięte, siniaki, otarcia jak również rany postrzałowe. Idealny dodatek do charakteryzacji na Halloween, scen akcji czy na scenie w teatrze – zachęcali organizatorzy.

Od poniedziałku Lubelski Festiwal Nauki przenosi się do obiektów pięciu uczelni wyższych z Lublina. Komplet uczestników będzie na zajęciach na Wydziale Farmaceutycznym gdzie: mgr Kinga Paruch (kierownik projektu), dr hab. Łukasz Popiołek, dr Edyta Stefaniszyn, mgr Lidia Węglińska, prof. dr hab. Monika Wujec zaproponują uczniom I klasy podstawówki stworzenie laboratorium młodego naukowca.

Podobnie będzie na Wydziale Lekarsko‑Dentystycznym, gdzie dr Joanna Warchulińska (kierownik projektu), prof. dr hab. Teresa Małecka‑Massalska, dr Monika Jakubiak‑Hulicz, dr Anna Olszewska, dr Barbara Borowicz przedstawią dzieciom mechanizmy funkcjonowania oczu i zaprezentują złudzenia optyczne.

A na Wydziale Farmaceutycznym dr Łukasz Zimmer (kierownik projektu), dr Jan Sobczyński, dr Michał Szumiło, dr Piotr Belniak będą tłumaczyć „Co się dzieje z tabletką po jej połknięciu?” Będzie pokaz metod badawczych stosowanych do oceny procesu rozpadu i uwalniania substancji czynnych z tabletek.

(oprac. jkg)
Fot. Iwona Burdzanowska

2021-09-20


Zobacz również: