Rola lekarza dentysty w profilaktyce i wczesnym wykrywaniu nowotworów głowy i szyi oraz opiece stomatologicznej nad pacjentem onkologicznym przed, w trakcie i po leczeniu przeciwnowotworowym

9.10.21 r. (cz. 1), 16.10.21 r. (cz. 2). 

Narodowy Instytut Onkologii-Państwowy Instytut Badawczy wraz z Warszawską Szkołą Epidemiologii i Prewencji Nowotworów oraz Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

zapraszają na konferencję:

ROLA LEKARZA DENTYSTY W PROFILAKTYCE I WCZESNYM WYKRYWANIU NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI ORAZ OPIECE STOMATOLOGICZNEJ NAD PACJENTEM ONKOLOGICZNYM PRZED, W TRAKCIE I PO LECZENIU PRZECIWNOWOTWOROWYM.

Celem Konferencji jest zwiększenie czujności onkologicznej w zakresie nowotworów głowy i szyi lekarzy dentystów, przekazanie praktycznych informacji związanych z leczeniem w zakresie stomatologii zachowawczej i protetyki u pacjentów onkologicznych oraz dyskusja na temat efektywnej współpracy pomiędzy lekarzami onkologami a lekarzami dentystami.

09.10.21 r. część 1

PROGRAM KURSU: bezpłatny, online, 4 pkt. edukacyjne

 • 10.00-10.10 Nowotwory głowy i szyi – stan obecny – dr hab. n. med. Marta Mańczuk, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
 • 10.10-10.25 Dowody naukowe na skuteczność profilaktyki nowotworów w gabinecie lekarza dentysty – dr Mark Parascandola, National Cancer Institute, USA. Wykład w języku angielskim z napisami w języku polskim
 • 10.25-11.25 Opieka stomatologiczna nad pacjentem onkologicznym przed, w trakcie i po leczeniu choroby nowotworowej – wprowadzenie – lek. med. Jakub Zwoliński, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
 • 11.25-11.40 Aspekty prawne i organizacyjne – zakres możliwości postępowania lekarza dentysty – dr n. med. Dariusz Paluszek, Komisja ds. Lekarzy Dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, Okręgowa Izba Lekarska
 • 11.40-12.15 Komunikacja z pacjentem z podejrzeniem choroby nowotworowej – dr Mariola Kosowicz, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
 • 12.15-12.35 Minimalna interwencja antynikotynowa na fotelu stomatologicznym – Magdalena Cedzyńska, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
 • 12.35-14.00 Dyskusja moderowana

Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod niżej wskazanym linkiem: link do formularza

Jednocześnie informujemy, że o udziale w tym wydarzeniu edukacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

16.10.21 r. część 2:

PROGRAM KURSU: bezpłatny, online, 6 pkt. edukacyjnych

 • 10.00-11.00 Leczenie zachowawcze i endodontyczne pacjentów przed, w trakcie i po leczeniu onkologicznym – dr n. med. Anna Cybulska, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • 11.00-12.00 Leczenie chirurgiczne pacjentów przed, w trakcie i po leczeniu onkologicznym – lek. med. Anna Mydlak, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
 • 12.00-13.00 Protetyka u pacjentów przed, w trakcie in po leczeniu onkologicznym – dr n. med. Anna Cybulska, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • 13.00-13.45 Postępowanie zgodnie z wytycznymi – NCI Implementation Science Group (tbc)
 • 13.45-14.30 Higiena Jamy Ustnej Pacjenta Onkologicznego – ochrona i zapobieganie – lek.stom. Aleksandry Szczepkowskiej-Kroc
 • 14.30-16.00 Dyskusja moderowana

Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod niżej wskazanym linkiem: link do formularza

Jednocześnie informujemy, że o udziale w tym wydarzeniu edukacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

2021-08-18


Zobacz również: