Powołanie Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego

W dniu 2 sierpnia 2021 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów zawodów medycznych oraz związków zawodowych zrzeszonych w branży ochrony zdrowia.

Zgodnie z deklaracją wspólnego zaangażowania w działania mające na celu poprawę warunków pracy i wynagrodzeń pracowników systemu ochrony zdrowia oraz konieczności uświadomienia społeczeństwa o złej sytuacji w jakiej znajduje się polska ochrona zdrowia i kto za ten stan faktycznie odpowiada, powołano Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy.

Skład Komitetu oraz listę jego postulatów znajduje się na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej: https://nil.org.pl/aktualnosci/5562-wielki-protest-pracownikow-ochrony-zdrowia.

NA 11 WRZEŚNIA 2021 r. NA GODZINĘ 12.00 ZAPLANOWANO W WARSZAWIE
WIELKI PROTEST PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA

Tekst i foto: NIL

2021-08-08


Zobacz również: