Plan: 400 porodów rocznie

Za 25 milionów złotych zostanie rozbudowany szpital w Kraśniku. Będzie nowy pawilon w którym znajdą się oddziały: ginekologiczny, położniczy oraz neonatologiczny

W czwartek została podpisana umowa dotycząca przekazania placu pod budowę pawilonu przy szpitalu powiatowym w Kraśniku.

– Spodziewamy się, że po rozbudowie kobiety będą chętniej wybierać nasz szpital – mówił Michał Jedliński, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku. – Liczę na to , że dużo lepsze bezpieczeństwo dla rodzących kobiet i zmiana podejścia naszego personelu, która już następuje, spowodują tak istotną różnicę w jakości usług oferowanych osobom z terenu województwa i poza nim, że panie będą znacznie chętniej rodziły w naszym szpitalu.

Szpital zostanie rozbudowany w ten sposób, że do obecnego budynku zostanie dobudowany pawilon, w którym znajdą się oddziały: ginekologiczny, położniczy oraz neonatologiczny. Planowana inwestycja ma poprawić jakość funkcjonowania placówki, która zostanie przygotowana do przyjmowania nawet 400 porodów rocznie. Ma też zabezpieczyć zdrowie i życie rodzących kobiet i noworodków, zakażonych COVID‑19.

Stare wyposażenie ma zostać zastąpione nowoczesnymi urządzeniami: tomografem komputerowym, trzema kardiomonitorami oraz aparatami KTG, USG oraz EKG. Ponadto nowe wyposażenie zostanie zakupione do : ginekologicznej sali pooperacyjnej, sali do cesarskich cięć, sal porodowych, sali pooperacyjnej położniczej, sali intensywnego nadzoru noworodków oraz sal położniczych.

Pawilon ma zostać oddany do użytku do końca marca 2023 roku.

(oprac. jkg)
Fot. Iwona Burdzanowska
Wizualizacja Starostwo Powiatowe Kraśnik

2021-08-27


Zobacz również: