Lekarzu młody praca Cię szuka!

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej zachęca do pracy młodych lekarzy proponując im tzw. dodatek adaptacyjny o wartości 2 tys. zł do pensji.

Bialski szpital jak wiele innych w kraju potrzebuje nowej kadry a dla najmłodszych medyków, lekarzy rezydentów, którzy tu chcą rozpocząć swoją karierę, zachętą ma być wspomniany dodatek.

– W wybranych specjalnościach przewidujemy dodatek adaptacyjny dla lekarzy rezydentów, którzy zechcą przenieść swoją rezydenturę do naszego szpitala lub rozpocząć ją u nas. Dodatek przeznaczony jest na zagospodarowanie w nowym miejscu pracy (np. wynajem mieszkania, koszty związane z przeprowadzką). Dodatek wypłacany jest przez rok od dnia rozpoczęcia współpracy – informuje rzeczniczka szpitala Magdalena Us.

Dodatek adaptacyjnym przeznaczony jest dla lekarzy następujących specjalizacji: anestezjologii i intensywnej terapii, neonatologii, chorób wewnętrznych i chorób zakaźnych.

Jak informują władze szpitala, dodatek adaptacyjny przysługuje lekarzom, którzy podejmą zatrudnienie w WSzS w ramach specjalizacji lub podejmą zatrudnienie w WSzS po ukończeniu specjalizacji w innej placówce medycznej.

Dodatek został wprowadzony 1 sierpnia 2021 r. Będzie wypłacany lekarzom przez okres 12 miesięcy. Wartość dodatku wynosi 2 000 zł brutto miesięcznie.

Szpital w Białej Podlaskiej prowadzi też aktywny nabór lekarzy w zakresie innych specjalności. To onkologia, hematologia, anestezjologia i intensywna terapia, choroby wewnętrzne, geriatria, medycyna ratunkowa, neonatologia i choroby zakaźne.

– Chęć zatrudnienia lekarzy z ww. dziedzin podyktowana jest przede wszystkim rozwojem szpitala. W strukturach widzimy zapotrzebowanie na tych specjalistów. Placówka cały czas się rozwija. Zależy nam na poszerzeniu kadry onkologicznej w związku z uruchomieniem Bialskiej Onkologii – dodaje Us.

Zainteresowani powinni kontaktować się z działem kadr szpitala. Tel. 83 414 72 28

aa

2021-08-07


Zobacz również: