I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stomatologii Geriatrycznej

25 września 2021 r. 

Polskie Towarzystwo Stomatologii Geriatrycznej we współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza

zapraszają, Koleżanki i Kolegów, Lekarzy Dentystów (z całej Polski), na

I KONFERENCJĘ NAUKOWO-SZKOLENIOWĄ STOMATOLOGII GERIATRYCZNEJ – online

6 pkt. edukacyjnych; bezpłatna

W programie Konferencji pojawiły się nazwiska wybitnych ekspertów z całej Polski i z Włoch.

Zaprezentują Oni najnowsze doniesienia z zakresu gerostomatologii:

Komitet Naukowy:

 • dr hab. Barbara Kochańska prof. GUMed
 • prof. dr hab. Agnieszka Mielczarek
 • prof. dr hab. Renata Chałas
 • prof. dr hab. Teresa Bachanek
 • prof. dr hab. Maria Chomyszyn-Gajewska
 • prof. dr hab. Mariusz Lipski

Zapisy przez formularz zgłoszeniowy w linku: https://izba-lekarska.pl/imszkol/start_zgloszenie.php?idszkolenia=345

PROGRAM KONFERENCJI

 • 9.00-9.10 Otwarcie konferencji – Prezes PTSG Barbara Kochańska, Przewodniczący Komisji ds. Lekarzy Dentystów OIL w Warszawie dr Dariusz Paluszek
 • 9.10-9.20 „Polskie Towarzystwo Stomatologii Geriatrycznej – cele i zadania” – Prezes PTSG, prof. uczelni dr hab. Barbara Kochańska (GUMed)

Sesja I

 • 9.20-9.50 „Wyzwania gerostomatologii w Polsce w świetle aktualnych danych epidemiologicznych” – Wiceprezes PTSG, prof. dr hab. Agnieszka Mielczarek (WUM)
 • 9.50-10.20 „Przegląd standardów stomatologicznej opieki senioralnej” – Dr hab. n. med. Magdalena Nowosielska (UMB)
 • 10.20-10.50 „Pacjent w starszym i podeszłym wieku w gabinecie stomatologicznym – najczęściej występujące zagrożenia zdrowotne” – Prof. uczelni dr hab. Barbara Kochańska, dr n. med. Justyna Barwińska-Płużyńska (GUMed)
 • 10.50-11.05 Przerwa

Sesja II

 • 11.05-11.35 “Jak leczyć pacjentów geriatrycznych z natychmiastowym obciążeniem w pojedynczych i złożonych przypadkach implantów” – Prof. Michele Antonio Lopez MD, MS (Catholic University of the Sacred Heart of Rome and the Campus Biomedico University Hospital of Rome)
 • 11.35-12.05 “Regeneracja wyrostka zębodołowego: minimalnie inwazyjne podejście bezpłatowe u pacjentów geriatrycznych z grup ryzyzka” – Adj. Prof. Pier Carmine Passarelli DDS, MS (Catholic University of the Sacred Heart of Rome and the Campus Biomedico University Hospital of Rome)
 • 12.05-12.35 „Wybrane problemy leczenia endodontycznego pacjenta geriatrycznego” – Prof. dr hab. Mariusz Lipski (PUM)
 • 12.35-13.05 “Jak rozpoznać kanały sklerotyczne u pacjentów geriatrycznych” – Prof. Nicola Grande (Catholic University of the Sacred Heart of Rome, Cattedra di Endodonzia)
 • 13.05-13.30 Przerwa

Sesja III

 • 13.30-14.00 „Terapia antyresorpcyjna stosowana u pacjentów w starszym i podeszłym wieku a leczenie stomatologiczne” – lek. dent. Hanna Sobczak (GUMed)
 • 14.00-14.30 „Przygotowanie stomatologiczne pacjenta w podeszłym wieku do chemioterapii przeciwnowotworowej” – dr n. med. Agnieszka Bogusławska-Kapała (WUM)
 • 15.00-15.30 „Podejście periodontologiczne do pacjentów po 60. roku życia” – Prof. Andrea Pilloni MD, DDS ,MS (University of Roma “Sapienza”, Chairman Section of Periodontology)
 • 14.30-15.00 „Uśmiech dziąsłowy: od diagnozy do ortodontycznego i interdyscyplinarnego planu leczenia” – Prof. Paolo Manzo DDS, MS, PhD (Universitá di Ferrara, Reparto di ortodonzia, Via Borsari 46, 44-121 Ferrara, Italia)
 • 15.30-16.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod wskazanym linkiem: link do formularza

Jednocześnie informujemy, że o udziale w tym wydarzeniu edukacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń

2021-08-18


Zobacz również: