Zakład szczepi – UMCS pracownikom

W weekend (19‑20 czerwca br.) rozpoczęły się szczepienia przeciwko COVID‑19 organizowane na UMCS w ramach zakładowego punktu szczepień. Tylko przez weekend udało się zaszczepić blisko 1500 osób. Znaczna większość z nich to byli studenci z Ukrainy i Białorusi.

Szczepieni na uczelni prowadzone są w Centrum Kultury Fizycznej przy ul. Langiewicza 22 i mogą z nich korzystać pracownicy uczelni, studenci i doktoranci, a także osoby współpracujące z UMCS (zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą), które wypełniły formularz zgłoszeniowy dotyczący udziału w akcji szczepienia.

Studenci mieszkający poza Lublinem i planujący zaszczepić się w zakładowym punkcie szczepień, mają możliwość skorzystania z odpłatnego noclegu w wybranych domach studenckich UMCS.

Wszyscy zainteresowni otrzymają szczepionkę mRNA firmy Pfizer / BioNTech.

aa

2021-06-21


Zobacz również: