Serca ratowanie

W Szpitalu Kariologii Inwazyjnej Ikardia w Nałęczowie, odbyła się 2‑dniowa (17‑18 czerwca) międzynarodowa konferencja kardiologiczna w czasie której specjaliści kardiolodzy – do tegorocznego spotkania CTO (stacjonarnie i online), akces zgłosiło kilkudziesięciu znakomitych kardiologów z całego świata – dzielili się wiedzą na temat najnowszych technik stosowanych w czasie zabiegów na sercu.

Wszystkie operacje były transmitowane „live”, w ramach 12 edycji International Expert to Expert CTO Forum, CTO LiveCase Meeting.

Wybitni lekarze przeprowadzili w Nałęczowie osiem skomplikowanych operacji kardiologicznych u pacjentów, których przypadki zakwalifikowano jako „beznadziejne”. Wszyscy chorzy to pacjenci z przewlekłą okluzją tętnic wieńcowych CTO. Aby udrożnić zamknięte tętnice potrzebny jest specjalistyczny sprzęt ale przede wszystkim doświadczenie i umiejętności kardiologów. A tę gwarantowali uczestniczący w konferencji lekarze z Włoch, Węgier, Krakowa, Katowic, Warszawy, Lublina i z Nałęczowa.

Dzięki przeprowadzonym operacjom, pacjenci dostali szansę na powrót do pełni zdrowia. W dwóch salach operacyjnych nałęczowskiego szpitala przeprowadzono operacje serca zaliczane do najtrudniejszych. – Obrazy z zabiegów przekazywane były na żywo do sali konferencyjnej, gdzie śledzić je mogli lekarze uczestniczący w konfrencji. Równocześnie, pierwszy raz w historii, obraz z zabiegów było można śledzić on‑line, w czasie rzeczywistym – tłumaczy prof. Jarosław Wójcik, szef Szpitala Kardiologii Inwazyjnej Ikardia w Nałęczowie, wybitny kardiolog inwazyjny. – W czasie operacji, uczestnicy nie tylko się uczą, ale też dyskutują o leczonym przypadku i wymieniają się doświadczeniami. Transmisja „live” umożliwia czynną obserwację zabiegu jednocześnie bardzo licznej grupie lekarzy. Wszystkie operacje transmitowały nie tylko kamery telewizyjne, ale także mikrokamery i komputerowe urządzenia rentgenowskie, dzięki którym lekarze obserwują np. wprowadzanie do serca stentu na rdzeniu, w rzeczywistym czasie zabiegu. Doskonale widoczna jest droga włókien i nieustająca praca serca. To nie są pokazy, a prawdziwe i bardzo skomplikowane zabiegi operacyjne, którym poddani zostają pacjenci kardiologiczni oczekujący w kolejce na zabieg, bo konieczne jest pilne ratowanie ich życia.

Konferencja miała charakter hybrydowy. Lekarze, którzy z powodu ograniczeń wynikających z pandemii Covid‑19 nie mogli przyjechać do Nałęczowa, mogli wziąć udział w konferencji online.

aa

2021-06-22


Zobacz również: