Nagroda za przeszczepy

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie znalazł się w gronie 21 placówek medycznych nagrodzonych przez ministra zdrowia (lubelski ośrodek zajął piąte miejsce). Nagroda w wysokości 1 milion złotych za wysoką aktywnością donacyjną SPSK Nr 4 zostanie przeznaczona na zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Kryterium przyznania środków stanowiła liczba dawców potencjalnych, rzeczywistych oraz pobranych do przeszczepiania narządów. Łączna suma przyznanych przez Ministra Zdrowia nagród wyniosła 17,5 mln złotych przy czym środki przyznane poszczególnym szpitalom uwzględniały aktywność donacyjną tych placówek. Szpital przy Jaczewskiego został wysoko oceniony i otrzymał 1 milion złotych.

aa

2021-06-07


Zobacz również: