Medyczny najlepszy w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie w najnowszym Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021 zdobył najwyższą ocenę wśród uczelni lubelskich; na liście krajowej uniwersytet zajął 21. miejsce (ex aequo z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku).

Przypomnijmy, że w 2020 r., lubelska uczelnia medyczna miała 15. pozycję.

Ranking Uczelni Akademickich uwzględnia 27 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, efektywność naukowa, potencjał naukowy, innowacyjność i umiędzynarodowienie.

Metodologię rankingu opracowuje kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uniwersytet Medyczny w Lublinie wyróżnia się w kategorii umiędzynarodowienie – miejsce 15. kraju, ale 3. wśród uczelni medycznych a także jeśli chodzi o warunki kształcenia – tu zajmuje 8 miejsce wśród wszystkich uczelni w kraju.

aa

2021-06-23


Zobacz również: