Teleporada – po godzinach i w wolne dni

Pod numerem telefonu 800 137 200 można korzystać z bezpłatnych konsultacji medycznych po godzinach pracy lekarzy rodzinnych – czyli w godzinach 18 – 8, a także w weekendy i święta. Pomoc bez wychodzenia z domu jest udzielana dzięki Teleplatformie Pierwszego Kontaktu, którą właśnie uruchomił NFZ.

Z platformy mogą korzystać też osoby niesłyszące, poza tym porady są udzielane w kilku językach poza polskim (angielskim, rosyjskim i ukraińskim).

Porad medycznych udzielają pielęgniarki lub położne oraz lekarze. Jeśli pacjent będzie potrzebował dodatkowej konsultacji, zostanie przekierowany do lekarza, podczas tego samego połączenia. W czasie konsultacji z lekarzem (po ocenie stanu zdrowia), pacjent może otrzymać e‑receptę, e‑skierowanie lub e‑zwolnienie. Gdy będzie potrzebna pilnej interwencji medycznej, lekarz zaleci wezwanie do pacjenta zespołu ratownictwa medycznego. Może także skierować pacjenta do najbliższej stacjonarnej placówki nocnej i świątecznej opieki, jeśli będzie wymagał osobistego kontaktu z lekarzem.

aa

2021-05-31


Zobacz również: