Szpital w Łęcznej dba o środowisko

Do końca 2021 roku w szpitalu w Łęcznej przeprowadzona zostanie energetyczna rewolucja. Jej wartość to ok. 1,5 mln zł. A efekty też znaczące – o 43 proc. zmniejszenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla. Takie są parametry projektu „Poprawa efektywności energetycznej SPZOZ w Łęcznej poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne”, który będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014‑2020.

– Bez wątpienia to bardzo ekologiczny projekt. Przyniesie szpitalowi wymierne korzyści ekonomiczne, ale też, co nie jest bez znaczenia – korzyści dla środowiska – mówi Krzysztof Bojarski, dyr. SPZOZ w Łęcznej. I dodaje: – Dlatego już planujemy kolejną inwestycję proekologiczną. Chcemy na budynku szpitalnym zamontować panele fotowoltaiczne. Sprawdzone zostały warunki techniczne dachu i rozważaliśmy układ paneli pod względem najwyższej efektywności. Ale to sprawa przyszłości, bo pozyskanie funduszy będzie prawdopodobnie możliwe dopiero w przyszłej perspektywie unijnej.

Na razie więc uwaga szpitala skierowana jest na projekt ledowy. Jego efektem będzie nowe oświetlenie, które pojawi się w SPZOZ w Łęcznej w II połowie 2021 roku. Na ledy wymienionych ma być ok. 2700 opraw oświetlenia podstawowego i oświetlenia awaryjnego.

Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii o 43,63% oraz do zmniejszenia emisji CO2, SO2, NOx, PM10 o 43,63%. Jednocześnie zostanie wprowadzony inteligentny system sterowania i zarządzania oświetleniem, pozwalający na pomiar zużycia energii i tworzenie rocznego sprawozdania.

Wartość projektu to 1 457 659,44 zł, wkład UE – 965 537,41  zł (dofinansowanie 85%), a wkład własny – 492 122,03 zł.

aa

2021-05-07


Zobacz również: