Szkolenie: odpowiedzialność cywilna w medycynie

W piątek 21 maja odbyła się konferencja naukowo‑szkoleniowa współorganizowana z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Lublinie w formie wideokonferencji. Szkolenie poprowadził sędzia Sądu Okręgowego Piotr Jakubiec, autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa medycznego oraz autor artykułów poświęconych prawom pacjenta i odpowiedzialności prawnej za ich naruszenie.

Omawiano m.in. zasady odpowiedzialności podmiotu prowadzącego działalność medyczną, lekarzy i innych osób udzielających pomocy medycznej lub zobowiązanych do jej udzielenia względem pacjenta. Prawa pacjenta i ich naruszenie z uwzględnieniem sytuacji szczególnych wywołanych stanem epidemii ogłoszonym z powodu COVID‑19.

aa

2021-05-22


Zobacz również: