Rejon wyborczy można zmienić

Informujemy o możliwości zmiany rejonu wyborczego. W takim przypadku należy dostarczyć do Okręgowej Komisji Wyborczej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do OKW) osobiście, pocztą lub poprzez ePuap wypełniony i własnoręcznie podpisany wniosek.

Zmiana rejonu może nastąpić jedynie w ramach tej samej delegatury.

Wniosek o zmianę rejonu można dostarczyć osobiście lub wysłać:

  • pocztą – na adres: Lubelska Izba Lekarska, ul. Chmielna 4, 20‑079 Lublin
  • poprzez ePuap (zeskanowany i podpisany wniosek) – na adres skrzynki: /OIL_Lublin/SkrytkaESP

Wniosek o zmianę rejonu można pobrać ze strony internetowej LIL w zakładce OKW.

Wykaz rejonów wyborczych oraz Uchwała 16/08/2021 Okręgowej Komisji Wyborczej.

2021-05-06


Zobacz również: