O amantadynie światowo

Profesor Konrad Rejdak wraz ze swoim zespołem z Oddziału Neurologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie weszli w skład międzynarodowego konsorcjum prowadzącego badania nad skutecznością amantadyny i jej pochodnych w leczeniu infekcji SARS‑CoV‑2.

Wkład lubelskich naukowców (pierwszy raport kliniczny opublikowany w piśmiennictwie światowym) został zauważony i doceniony. Profesor Konrad Rejdak wraz z kierowanym przez siebie zespołem znalazł się w gronie największych i najbardziej prestiżowych europejskich ośrodków naukowo‑badawczych.

Konsorcjum współtworzą między innymi:

  • University of Copenhagen (Dania)
  • Max‑Planck‑Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (Niemcy)
  • University of Barcelona (Hiszpania)
  • University of Athens (Grecja)
  • Aarhus University (Dania)
  • KU Leuven (Belgia)

Konsorcjum złożyło projekt naukowy pt.: NEW AVENUES FOR COVID‑19TREATMENT WITH AMANTADINE AND OTHER ION CHANNEL BLOCKERSSUITABLE FOR DRUG REPURPOSING” w prestiżowym konkursie Horison 2021.

Udziałem lubelskich specjalistów w działalności konsorcjum będzie badanie kliniczne realizowane w SPSK Nr 4 Uniwersytetu Medycznego wraz z partnerskimi ośrodkami klinicznymi z Warszawy, Grudziądza, Wyszkowa i Rzeszowa zatytułowane – „Zastosowanie amantadyny w zapobieganiu progresji i leczeniu objawów COVID‑19 u pacjentów zarażonych SARS‑CoV‑2”.

Całość przedsięwzięcia jest finansowana przez Agencję Badań Medycznych. Ponadto wraz z zespołem Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN pod kierownictwem prof. Pawła Grieba zespół badaczy rozpocznie badania nad biowskaźnikami biochemicznymi w monitorowaniu progresji i powikłań COVID‑19.

Co istotne, w Danii i Grecji rozpoczęło się bliźniacze badanie kliniczne z zastosowaniem amantadyny w terapii infekcji SARS‑CoV‑2 w oparciu o protokół podobny do opracowanego przez Polskich naukowców.

Uczestniczymy w niezwykle ważnym wydarzeniu – mówi prof. Wojciech Załuska rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – Wobec całej burzy medialnej i kontrowersji wokół leku, naszej uczelni zależy na analitycznym i naukowym udowodnieniu działania tego leku – wyjaśnia Rektor Wojciech Załuska.

– Bardzo się cieszę, że nasz szpital jest liderem ogólnopolskiego projektu, zwłaszcza że kolejny raz został on dostrzeżony przez zagraniczne ośrodki naukowo‑badawcze. Międzynarodowa współpraca owocuje m.in. wymianą doświadczeń, co daje większe możliwości podczas badania wpływu amantadyny na przebieg Covid‑19 – podkreśla dr n. med. Radosław Starownik, dyrektor SP Szpitala Klinicznego Nr 4.

Trwa wyścig z czasem. Pandemia opada, ale jest tak samo groźna, jak była. Niech to nas nie zwiedzie – przestrzega prof. Konrad Rejdak. Specjalista ocenia, że obecnie istnieje większa dostępność do badań a tym samym podjęcie decyzji o terapii, jaka zostanie zastosowana, może być bardziej precyzyjne. – Wejście lubelskiego ośrodka do międzynarodowego konsorcjum, to szansa na opracowanie skutecznej terapii przeciwko infekcji SARS‑CoV‑2 – wyjaśnia prof. Konrad Rejdak.

aa

2021-05-12


Zobacz również: