Nowe druki recept papierowych

Od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązywał nowy wzór recepty.

W porównaniu z poprzednim wzorem usunięto rubrykę „Oddział NFZ”.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept

2021-05-26


Zobacz również: