Miniaturowy ale z mocą dla serca

W Klinicznym Oddziale Elektrokardiologii SP Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie odbył się pierwszy zabieg wszczepienia nowoczesnego rozrusznika serca MICRA™ AV, najmniejszego na świecie stymulatora serca.

Zabieg wszczepienia symulatora przeprowadzono w nowoczesnym, świeżo oddanym do użytku Klinicznym Oddziale Elektrokardiologii. Oddział stanowi zmodernizowaną część Kliniki Kardiologii SPSK Nr 4.

Do zabiegu, który przeprowadził zespół w składzie: dr hab. Andrzej Głowniak oraz dr Marcin Janowski, został zakwalifikowany 66‑letni pacjent cierpiący z powodu całkowitego bloku przedsionkowo‑komorowego skutkującego bardzo wolną akcją serca lub całkowitym jej brakiem.

Dla takiego pacjenta jedyną szansą na przeżycie jest stała stymulacja serca. U naszego pacjenta konieczne było całkowite usunięcie wszczepionego wcześniej stymulatora wraz z elektrodami z powodu zapalenia wsierdzia. Ponowna implantacja klasycznego stymulatora obarczona byłaby bardzo dużym ryzykiem nawrotu infekcji, stąd nasza decyzja o implantacji stymulatora bezelektrodowego Micra AV. Jest to najmniejszy na świecie stymulator serca z możliwością zapewnienia synchronizacji przedsionkowo‑komorowej (AV). Jest wskazany w leczeniu pacjentów z blokiem przewodzenia sygnałów elektrycznych pomiędzy przedsionkami a komorami serca – mówi dr hab. Andrzej Głowniak, kierownik Klinicznego Oddziału Elektrokardiologii SPSK Nr 4.

Mężczyzna czuje się dobrze. Dzięki znieczuleniu miejscowemu mógł obserwować zabieg w trakcie jego trwania, na monitorze komputera.

aa

2021-05-07


Zobacz również: