Szkolenie przed szczepieniem

Od połowy marca trwały wykłady, teraz specjaliści z Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie szkolą praktycznie. Uczestnikami są osoby, które zyskają uprawnienia do przeprowadzania szczepień przeciwko Covid‑19.

700 farmaceutów, fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych zgłosiło się w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, na szkolenia uprawniające do przeprowadzania szczepień przeciwko Covid‑19.

– Uczestnicy zgłaszali się poprzez swoje samorządy zawodowe. Od 15‑go marca trwały wykłady teoretyczne. Teraz przed uczestnikami kursu zajęcia praktyczne. W ramach szkoleń realizowana jest nauka podania szczepionki w postaci iniekcji domięśniowej oraz podjęcia działań w przypadku wystąpienia nagłej, niepożądanej reakcji alergicznej lub innego stanu zagrożenia życia pacjenta następującego bezpośrednio po szczepieniu – informuje Wojciech Brakowiecki, rzecznik prasowy UM w Lublinie.

Wszystkie szkolenia odbywają się w warunkach symulowanych. Prowadzą je specjaliści z Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Organizatorzy przewidują, że do końca kwietnia kurs ukończy 1000 osób.

Instruktaż jest zatwierdzony przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego i realizowany zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia.

Chodzi o rozporządzenie, które się ukazało z 9 kwietnia w Dzienniku Ustaw, poszerzające grupę kwalifikującą do szczepień. W rozporządzeniu określono też, że fizjoterapeuci, farmaceuci, higienistki szkolne i diagności laboratoryjni mogą wykonywać szczepienie przeciwko Covid‑19, jeśli uzyskali dokument potwierdzający ukończenie szkolenia teoretycznego, dostępnego na platformie e‑learningowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, oraz praktycznego, którego program zatwierdziło Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

(oprac. jkg)
grafika: MZ

2021-04-13


Zobacz również: