Studenci chcą walczyć z Covid-19

Blisko 400 studentów Uniwersytetu medycznego w Lublinie (350 Polaków i 31 studentów anglojęzycznych) zgłosiło do pracy przy zwalczaniu epidemii Covid‑19.

Po analizie wszystkich oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych i weryfikacji pozostałych informacji, listy z nazwiskami studentów wraz ze stosownym pismem, zostały przesłane do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. W gestii Wojewody Lubelskiego leży, do jakich placówek świadczących opiekę nad chorymi z Covid‑19 zostaną oni skierowani. Praca studentów będzie dostosowana do poziomu ich wiedzy oraz umiejętności. Realizowana będzie pod bezpośrednim nadzorem osoby doświadczonej, posiadającej uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego.

Osobom podejmującym tę pracę, zgodnie z informacjami Ministerstwa Zdrowia przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy.

Link z formularzem zgłoszeniowym do pracy przy zwalczaniu epidemii Covid‑19 jest całym czas aktywny pod adresem www.umlub.pl

(Oprac.aa)

2021-04-03


Zobacz również:

Przyszli lekarze też bardzo potrzebni