Serce złapie tu rytm

Nowoczesny Kliniczny Oddział Elektrokardiologii z Pracownią Elektrofizjologii i Elektroterapii szpitala PSK4 w Lublinie jest gotowy na przyjęcie pacjentów.

– W jednym miejscu udało się stworzyć warunki do wykonywania na światowym poziomie wszystkich stosowanych obecnie procedur z zakresu elektrokardiologii inwazyjnej. Jest to możliwe dzięki bardzo dobrze wyposażonej pracowni, w której pracuje odpowiednio wyszkolony zespół – przekonuje dr hab. n. med. Andrzej Głowniak, kierownik Pracowni Elektrofizjologii Kliniki Kardiologii SPSK Nr 4.

Przebudowa pomieszczeń na I piętrze bloku stanowi część projektu pt. „Utworzenie Wschodniego Centrum Leczenia Chorób Układu Krążenia w SPSK Nr 4 w Lublinie” dofinansowanego ze środków europejskich – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014‑2020, Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

Modernizacja pozwoli na zwiększenie liczby wysokospecjalistycznych zabiegów związanych głównie z leczeniem zaburzeń rytmu serca. Celem projektu jest także poprawa dostępności do procedur leczenia, zwiększenie efektywności systemu ochrony zdrowia w zakresie leczenia chorób układu krążenia oraz podwyższenie jakości usług świadczonych w SPSK4.

Zakończona w kwietniu bieżącego roku kompleksowa przebudowa pomieszczeń wraz z instalacjami dla potrzeb pacjentów Kliniki Kardiologii polegała na przeniesieniu do nowej lokalizacji Pracowni Elektrofizjologii Kliniki Kardiologii, w skład której wchodzą: sala operacyjna przeznaczona do zabiegów kardiologicznych, sala zabiegowa do wszczepiania rozruszników serca, sale podwyższonego nadzoru pozabiegowego: 4‑osobowa oraz 1‑osobowa, 5‑cio osobowa sala z węzłem sanitarnym oraz pomieszczeniami towarzyszącymi na połowie I piętra bloku FNG (po Oddziale Chirurgii Naczyniowej i Dziale Krwiolecznictwa).

aa

2021-04-28


Zobacz również: