Punkt diagnoz i terapii dla dzieci

W Lublinie powstał Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD. To pierwsza tego typu placówka w regionie. Pomoże dzieciom dotkniętym alkoholowym zespołem płodowym

Według statystyk więcej dzieci rodzi się z zespołem FAS niż np. zespołem Downa. FAS czyli Alkoholowy Zespół Płodowy to zespół chorobowy, którego podstawą jest zaburzenie pracy mózgu, będące wynikiem ekspozycji płodu na alkohol.

Z myślą o takich dzieciach, przy ul. Diamentowej 2 w Lublinie, zacznie działać Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD. To pierwsza tego typu placówka w naszym regionie, która oferuje im bezpłatną pomoc.

Prowadzone tam będą kompleksowe diagnozy w zakresie FAS/FASD; konsultacje i prace z indywidualnym dzieckiem z zespołem FAS/FASD, w tym instruktaż rodziców/opiekunów w zakresie pracy z podopiecznym w domu; indywidualne spotkania psychoedukacyjne rodziców/opiekunów i umożliwienie im udziału w grupach wsparcia.

Punkt będzie finansowany przez Samorząd Województwa Lubelskiego. W tym roku, to 400 tysięcy zł. Fundusze pozwolą na zatrudnienie specjalistów do prowadzenia diagnoz dla około 30 dzieci w miesiącu oraz 30 godzin terapii miesięcznie.

(oprac. jkg)
Fot. Iwona Burdzanowska

2021-04-01


Zobacz również: