Odpowiedzialność cywilna w medycynie

Minął termin zapisów

Lubelska Izba Lekarska oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie
zapraszają lekarzy i lekarzy dentystów na konferencję online:

„Odpowiedzialność cywilna w medycynie”

  • Zasady odpowiedzialności podmiotu prowadzącego działalność medyczną, lekarzy i innych osób udzielających pomocy medycznej lub zobowiązanych do jej udzielenia względem pacjenta.
  • Prawa pacjenta i ich naruszenie z uwzględnieniem sytuacji szczególnych wywołanych stanem epidemii ogłoszonym z powodu COVID‑19.

21 maja 2021 r., godz. : 16:00‑19:00

Szkolenie poprowadzi sędzia Sądu Okręgowego Piotr Jakubiec, autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa medycznego oraz autor artykułów poświęconych prawom pacjenta i odpowiedzialności prawnej za ich naruszenie.

Więcej informacji oraz zapisy: https://kkm.oil.lublin.pl/

Kontakt: tel. 81 5360487, e-mail: kursy@oil.lublin.pl

2021-04-23


Zobacz również: