Naukowcu młody pędź po nagrody!

Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju do 13 czerwca 2021 r. prowadzi nabór zgłoszeń naukowców do 21. edycji Nagród Naukowych „Polityki”. Konkurs przeznaczony jest dla młodych naukowców (do ok. 35 roku życia). „Fundacja Tygodnika „Polityka” od 2001 r. prowadzi program stypendialny skierowany do młodych naukowców „Zostańcie z nami!” – od 2011 r. pod nazwą Nagrody Naukowe.

Jak informują organizatorzy, poszukiwane są osoby, które w ciągu ostatniego roku, czy dwóch minęły ważny kamień milowy w życiu zawodowym. „Nie zamykamy listy dokonań: może to być praca doktorska, habilitacyjna, książka, ważny artykuł naukowy, zakończenie badań albo ich rozpoczęcie, zbudowanie zespołu, objęcie istotnej funkcji w instytucji naukowej”. Co roku wyłanianych jest 15 finalistów w 5 dziedzinach nauki: nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, o życiu i techniczne. W 2021 r. piątka najlepszych otrzyma Nagrody Naukowe – stypendia w wysokości 15 tys. zł oraz wywiad w tygodniku „Polityka”. Pozostała dziesiątka finalistów otrzyma nagrody finałowe.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go drogą elektroniczną do 13 czerwca 2021 roku (do północy) na adres: stypendia@polityka.pl Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Polityki.

(Oprac aa)

2021-04-13


Zobacz również: