Kasy rejestrujące online dla lekarzy

Minął termin zapisów

Komisja Kształcenia Medycznego Lubelskiej Izby Lekarskiej
zaprasza lekarzy i lekarzy dentystów na kurs online:

„Kasy rejestrujące online dla lekarzy od lipca 2021 r.”

11 czerwca 2021 r., godz.: 16.00‑19.00

Od 1 lipca 2021 r. lekarze i lekarze dentyści świadczący usługi w zakresie opieki medycznej będą mieli obowiązek instalacji nowych kas rejestrujących – kas online. Od tej daty ich usługi będą musiały być ewidencjonowane w kasie fiskalnej online. Wiąże się to z obowiązkowym zakupem nowych kas fiskalnych online. Szkolenie jest skierowane do lekarzy prowadzących praktykę zawodową.

Szkolenie poprowadzi Wojciech Zajączkowski – pracownik naukowo‑dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W okresie pracy w organach skarbowych trener ministra finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, zarządzania zasobami ludzkimi w administracji, autor artykułów z zakresu prawa podatkowego.

Więcej informacji oraz zapisy: https://kkm.oil.lublin.pl/

Kontakt: tel. 81 5360487, e‑mail: kursy@oil.lublin.pl

2021-04-23


Zobacz również: