Jak intubować i tlen podawać

70-ciu lekarzy i 25 pielęgniarek z województwa lubelskiego, bierze udział w szkoleniu, jakie jest realizowane w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.  Kurs obejmuje teorię i praktykę opieki nad pacjentami z niewydolnością oddechową w przebiegu SARS COVID-19 – informuje Wojciech Brakowiecki, Rzecznik Prasowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

W programie zajęć przewidziane są szkolenia dotyczące aparaturowego leczenia niewydolności oddechowej, w tym między innymi: monitorowanie elektrokardiograficzne, zasady wykonywania defibrylacji w warunkach zatrzymania krążenia, tlenoterapii z zastosowaniem maseczek, tlenoterapii wysokoprzepływowej, intubacji dotchawiczej czy zasad utrzymania drożności dróg oddechowych – toalety dróg oddechowych.

Część zajęć praktycznych odbywa się w warunkach symulowanych.

Kurs został opracowany przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Listę osób do szkoleń, po konsultacjach z dyrektorami szpitali i pielęgniarkami naczelnymi, tworzy Wojewoda Lubelski.

aa

2021-04-22


Zobacz również: