Ułatwienia w e-zwolnieniach lekarskich

W Platformie Usług Elektronicznych ZUS zaszło sporo zmian, które ułatwią lekarzom i asystentom medycznym pracę z elektronicznymi zwolnieniami informuje Małgorzata Korba regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim.

Usprawnień jest kilka. Dotyczą m.in. automatyzacji wypełniania danych we wniosku OL‑FZLA oraz ułatwień w drukowaniu i filtrowaniu zwolnień. Lekarz może teraz prosto sprawdzić, które zaświadczenia wystawił asystent medyczny. A asystent otrzymał dostęp do mobilnej wersji „panelu lekarza”.

Filtrowanie zaświadczeń
W zakładce „Przegląd zaświadczeń lekarskich” lekarz może obecnie filtrować zwolnienia również po numerze statystycznym choroby, kodzie literowym oraz okresie niezdolności do pracy.

Drukowanie e‑ZLA
Lekarz może teraz wybrać, w jakim formacie chce wydrukować zwolnienie lekarskie: standardowym, recepty, czy A5. Możliwy jest jednoczesny wydruk wielu e‑ZLA z zakładek „Zaświadczenia lekarskie pacjenta” i „Przegląd zaświadczeń lekarskich”. Na zaświadczeniach drukowanych z zakładki „Dokumenty ZUS ZLA do wysłania” i „Dokumenty wysłane” nie ma numeru statystycznego choroby. Można również wydrukować dla trybu alternatywnego czyste formularze ZUS ZLA bez podania miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych.

Automatyzacja w formularzu upoważnienia
Jeśli lekarz ma już prawo do wystawiania zwolnień, jego dane w formularzu OL‑FZLA są automatycznie uzupełniane. Jeśli medyk chce dodać nowe miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych, wystarczy że wpisze NIP, a system sam to miejsce wyszuka.

Zaświadczenia wystawione przez asystenta
Obecnie w „Dokumentach wysłanych” i „Przeglądzie zaświadczeń lekarskich” lekarz może sprawdzić dane asystenta medycznego, który wystawił konkretne e‑ZLA. Informacje o upoważnionych przez lekarza asystentach są też w zakładce „Zdarzenia biznesowe” (w kolumnie „Operator”).

Sprawdzenie, czy są podobne e‑ZLA
Przed wysłaniem zwolnienia lekarskiego system sprawdzi, czy zostały już wystawione zaświadczenia do niego podobne. Jeśli znajdzie takie e‑ZLA, to wyświetli się ich lista z możliwością podglądu szczegółów. Lekarz zdecyduje, czy chce wystawić pacjentowi kolejne nowe zaświadczenie. Jeżeli wśród podobnych zaświadczeń jest anulowane, to można zaznaczyć opcję, by nowe zaświadczenie wystawić w miejsce anulowanego.

Zmiany dla asystenta medycznego
Asystent uzyskał teraz dostęp do wersji mobilnej „Panelu lekarza”. Może w niej wystawiać i przeglądać e‑ZLA, a także wyszukać zaświadczenia wystawione przez lekarza, w którego imieniu działa (po numerze PESEL pacjenta lub danych z paszportu).

aa

2021-03-04


Zobacz również: