Szukajmy Ambasadora Lubelszczyzny!

Do 16 kwietnia można zgłaszać kandydatów do XXII edycji konkursu „Ambasador Województwa Lubelskiego” za rok 2020. Ten prestiżowy tytuł przyznawany jest przez Województwo Lubelskie osobom, instytucjom i firmom, które w ciągu minionego roku, poprzez swoją działalność, wniosły szczególny wkład w promocję regionu w kraju lub za granicą. Laureatów poznamy 8 maja podczas uroczystej gali w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (gala odbędzie się z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych).

Województwo Lubelskie ma już 66 honorowych Ambasadorów.

Organizatorzy przypominają, że prawo zgłaszania kandydatur mają: jednostki samorządu terytorialnego (rady gmin, miast i powiatów) – także samorząd lekarzy; organizacje i instytucje społeczno-kulturalne, naukowe i gospodarcze. Wniosek o przyznanie tytułu „Ambasador Województwa Lubelskiego” powinien zawierać dane kandydata: imię i nazwisko, bądź nazwę instytucji lub firmy, datę założenia (w przypadku firmy, instytucji) oraz szczegółowe uzasadnienie zgłaszanej kandydatury.

aa

2021-03-17


Zobacz również: