Przyszli lekarze też bardzo potrzebni

Studenci i doktoranci Uniwersytetu Medycznego mogą się zgłaszać do pracy przy zwalczaniu epidemii. Władze uczelni apelują by odpowiedzieli na to zapotrzebowanie

Zgodnie z informacją Ministerstwa Zdrowia, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną władze Uniwersytetu Medycznego zwróciły się do swoich studentów i doktoratów z apelem o przyłączenie się do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Osoby, które odpowiedzą na apel i wezmą udział w udzieleniu świadczeń zdrowotnych w zakresie epidemicznym będą wykonywać czynności dostosowane do poziomu wiedzy i umiejętności pod bezpośrednim nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego.

Okres pracy wliczany będzie na poczet odbycia odpowiedniej części zajęć lub grupy zajęć kształtujących umiejętności praktyczne (w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych).

Uczelnia informuje także, że uczestnikom akcji przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy.

Ewentualne zapytania można kierować na adres e‑mail: pomoc.szczepienie.studenci@umlub.pl

(oprac. jkg)

Link do formularza zgłoszeniowego

2021-03-30


Zobacz również: