Przypilnuje dyscypliny

Doktor habilitowany nauk o zdrowiu Rafał Patryn z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie został powołany do pełnienia funkcji Rzecznika dyscyplinarnego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w latach 2019‑2022.

Jak informuje rzecznik rzecznik prasowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Wojciech Brakowiecki, prof. Rafał Patryn prowadzi zajęcia z prawa medycznego i kursy do Lekarskiego Egzaminu Końcowego a także prowadzi szkolenia specjalizacyjne dla lekarzy i lekarzy stomatologów. W latach 2013‑2018 był członkiem Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Lublinie.

W 2020‑tym roku prof. Rafał Patryn został powołany przez Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, do pełnienia funkcji Doradcy Etycznego w Rządowym Programie Przeciwdziałania Korupcji w kadencji 2020‑2024.

Główne zainteresowania naukowca to : prawo medyczne, prawo cywilne, odpowiedzialność cywilna lekarza, odpowiedzialność prawna farmaceuty, odpowiedzialność odszkodowawcza podmiotów leczniczych, prawna analiza zasad dotyczących świadczeń medycznych i prywatnego rynku usług medycznych.

Prof. Rafał Patryn jest autorem publikacji z dziedziny: prawa medycznego i etyki lekarskiej.

aa

2021-03-17


Zobacz również: