Oko na zaćmę

W Katedrze i Klinice Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej SP Szpitala Klinicznego nr 1 – Uniwersytetu Medycznego w Lublinie trwa kurs praktyczny dla rezydentów kliniki – mimo pandemii – przyszli okuliści poznają zasady chirurgii zaćmy.

– Szkolenie jest skierowane do lekarzy rezydentów SPSK 1 i ma przygotować do rozpoczęcia pracy klinicznej. Główny zakres kursu to zasady wykonywania zabiegów chirurgii zaćmy ale też postępowania w innych schorzeniach i urazach – wyjaśnia kierownik kliniki profesor Robert Rejdak.

Kurs obejmuje instruktaż szycia ran gałki ocznej: rogówki, twardówki, spojówki. Zajęcia odbywają się w oparciu o szkolenie praktyczne, w symulowanych, ale zbliżonych do naturalnych warunkach..

– W okresie pandemii, jest to pierwsze tego typu szkolenie w skali kraju – zaznacza prof. Robert Rejdak.

Całość szkolenia odbywa się ze ścisłym przestrzeganiem zasad reżimu sanitarnego.

aa

2021-03-11


Zobacz również: