Nowoczesny pawilon – bezpieczeństwo kobiet i dzieci

Ponad 25 mln zł, w tym dofinasowanie UE to 19 mln zł, pochłonie rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku.

Nowy pawilon powinien być gotowy za dwa lata.

24 marca br. Michał Jedliński, dyrektor szpitala i marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski podpisali umowę: „Dobudowa pawilonu do budynku szpitala w SPZOZ w Kraśniku w celu poprawy dostępności i jakości świadczonych usług, zabezpieczenia świadczeń na oddziałach ginekologicznym, położniczym i neonatologicznym oraz reorganizacji funkcjonowania szpitala”.

W ramach projektu zaplanowano dobudowę trzykondygnacyjnego pawilonu do budynku głównego. Nowy oddział będzie funkcjonował w podwyższonym standardzie sanitarnym, zapewniając kompleksową hospitalizację na oddziałach ginekologii, położnictwa i neonatologii.

– Planowana inwestycja to nie tylko poprawa jakości funkcjonowania szpitala, który zostanie przygotowany do przyjmowania nawet 400 porodów rocznie, ale przede wszystkim zabezpieczenie zdrowia i życia rodzących kobiet i noworodków, zakażonych COVID‑19 – podkreślano w czasie podpisywania umowy.

W ramach projektu zaplanowano także zastąpienie starego wyposażenia nowoczesnymi, energooszczędnymi urządzeniami. Chodzi o tomograf komputerowy, trzy kardiomonitory oraz aparaty KTG, USG oraz EKG. Ponadto do ginekologicznej sali pooperacyjnej trafią dwa nowe łóżka pooperacyjne, dwa kardiomonitory oraz cztery pompy infuzyjne. Natomiast sala do cesarskich cięć zyska nowy stół operacyjny, lampę, aparat do znieczuleń, kardiomonitor, dwie pompy infuzyjne oraz dwa ssaki operacyjne. Nowe wyposażenie zakupione zostanie także do sal porodowych, sali pooperacyjnej położniczej, sali intensywnego nadzoru noworodków (dwa respiratory noworodkowe) oraz do sal położniczych. Planowane zakończenie inwestycji to koniec marca 2023 roku.

aa

2021-03-26


Zobacz również: