Kto medycynę studiuje niech w Krasnymstawie aplikuje

Zarząd Powiatu w Krasnymstawie ogłasza drugi nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2020/2021 dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wnioski należy składać do 8 marca 2021 r. w:

  1. Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 3, 22‑300 Krasnystaw;
  2. lub przesłać pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 3, 22‑300 Krasnystaw — decyduje data wpływu do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie;
  3. lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP na adres: /starostwo‑krasnystaw/skrytka.

Lista załączników znajduje się na stronie

https://www.krasnystaw-powiat.pl/wiadomosci/20854/drugi-nabor-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-dla-studentow-medyc

i pod adresem

https://bip.krasnystaw-powiat.pl/wiadomosci/8504/wiadomosc/559878/ogloszenie_o_drugim_naborze_wnioskow_o_przyznanie_stypendium_na_

aa

 

2021-03-01


Zobacz również: