Kasy fiskalne online coraz bliżej

W pandemii SARS‑Cov‑2 trudno znaleźć jakiekolwiek plusy, może poza tym, że przesuwa niekiedy niektóre uciążliwe obowiązki. Tak też się stało z ostatecznym terminem wymiany kas rejestrujących z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii (tzw. kasy starego typu) na kasy fiskalne online (tzw. kasy nowego typu). Ten, kto obawiał się, że „przespał” termin początkowo określony na 1 stycznia bieżącego roku, może nadal spać spokojnie (byle nie za długo!) Termin do wymiany kasy dla podatników „świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów” został bowiem przesunięty na 1 lipca 2021 r. (chyba że wcześniej dojdzie do zapełnienia pamięci fiskalnej kasy z kopią papierową, wówczas kasę online trzeba będzie zakupić przed tą datą).

Kasy fiskalne online to kolejny element uszczelniania podatku VAT, ale także zachęta do płatności bezgotówkowych oraz możliwość wydawania paragonów elektronicznych. Zadaniem takich kas jest przesyłanie informacji o każdej zewidencjonowanej transakcji w sposób automatyczny i bezpośredni do Centralnego Repozytorium Kas, co odbywa się bez udziału użytkownika (niemniej należy zapewnić urządzeniu dostęp do Internetu).

Czy przychodnie też?

Przepis dotyczy „usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów” w związku z czym pojawiły się niejasności interpretacyjne co do tego, czy podmioty lecznicze (przedsiębiorcy) zatrudniające medyków również objęte są ww. obowiązkiem. Z pomocą pospieszył dyrektor Krajowej Izby Skarbowej, który na wniosek podatnika wydał interpretację indywidualną, zgodnie z którą cyt. przepis nie dotyczy podmiotów leczniczych będących przedsiębiorcami, mimo że wykonują one działalność leczniczą. Organ skarbowy stoi na stanowisku, że omawiany obowiązek dotyczy jedynie lekarzy i lekarzy dentystów, wykonujących zawód w formie praktyki zawodowej (interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 27 maja 2020 r. (0114‑KDIP1‑3.4012.220.2020.1.JG).

Pamiętać jednak należy, że interpretacja podatkowa nie ma mocy wiążącej ani wobec podatnika, ani wobec organu, a ponadto organ podatkowy może odejść od wcześniejszej argumentacji, w związku z czym należy zachowywać czujność.

Pamiętajmy o uldze

Nowe urządzenie nie jest niestety tanią zabawką (ceny wahają się w przedziale 1000‑1600 zł netto), choć pocieszeniem może być ulga przysługująca podatnikowi na zakup kasy. Z tytułu wymiany starego urządzenia można odliczyć od podatku VAT kwotę wydatkowaną na zakup nowego w wysokości 90 proc. zapłaconej ceny netto, nie więcej jednak niż 700 zł. Również podatnikom zwolnionym z VAT przysługuje ww. ulga, przy czym wydatkowana kwota zwracana jest po złożeniu wniosku na rachunek bankowy podatnika. W obu przypadkach warunkiem uzyskania ulgi jest: rozpoczęcie ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej online oraz posiadanie dowodu zakupu i zapłaty całości ceny za urządzenie.

A co ze „starą” kasą?

Po przejściu na kasę fiskalną nowego typu, obowiązkiem podatnika jest wycofanie dotychczas używanego urządzenia. Jest to proces, na który składa się kilka czynności, a należy je podjąć niezwłocznie po zaprzestaniu ewidencjonowania sprzedaży za pomocą „starej” kasy. W ostatnim dniu korzystania z kasy, po „nabiciu” ostatniego paragonu należy wykonać raport dobowy oraz raport miesięczny. Następnie należy zwrócić się do serwisanta kasy fiskalnej w celu ustawienia jej trybu pracy na tryb „do odczytu”.

Kolejnym krokiem jest wykonanie przez serwisanta raportu fiskalnego rozliczeniowego, podsumowującego wszystkie raporty dobowe, które zostały wykonane za pośrednictwem kasy oraz protokołu z odczytu pamięci kasy fiskalnej. Z oboma dokumentami oraz wnioskiem o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas należy się udać do urzędu skarbowego (można też je nadać listem poleconym). Uwaga, jest na to tylko 5 dni od daty wykonania protokołu z odczytu!

Po wyrejestrowaniu kasy fiskalnej urządzenie można oddać lub odsprzedać do serwisu albo zachować na pamiątkę.

Aleksandra Otawska‑Petkiewicz
radca prawny LIL

2021-03-29


Zobacz również: