Ambulanse sanitarne typu C

Trzy nowe ambulanse sanitarne zostały w środę 17 marca br. przekazane do dyspozycji zespołów ratownictwa medycznego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie

Ambulanse sanitarne typu C z kompletnym wyposażeniem i zabudową zakupione zostały w ramach projektu: „Zakup ambulansów wraz z wyposażeniem środków ochrony indywidualnej na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego oraz środków do dezynfekcji dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie na realizacje działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‑19 oraz innych chorób zakaźnych”. Całkowity koszt zakupu pojazdów – ze środków europejskich – to blisko 1,5 mln złotych.

aa

2021-03-17


Zobacz również: